Praktische info

Uitslagen onderzoek

Als uw huisarts verder onderzoek laat doen zoals laboratorium onderzoek of röntgenonderzoek wilt u graag weten wat de uitslag van deze onderzoeken is. Soms heeft u al een vervolgafspraak met uw huisarts gemaakt om deze uitslagen te bespreken, maar het kan ook zo zijn dat er afgesproken is dat u alleen een vervolgafspraak met uw huisarts maakt als de uitslagen hier aanleiding toe geven.

Bellen
U kunt tussen 8.00 en 17.00 uur bellen met de assistente voor de uitslagen van onderzoek.

Belangrijk
We vragen u er rekening mee te houden dat de uitslagen vaak minder snel bij ons bekend zijn dan dat het ziekenhuis of laboratorium waar het onderzoek gedaan is aan u doorgeeft. Ook moet de uitslag dan nog door uw huisarts bekeken en geïnterpreteerd worden. De huisarts kijkt hierbij naar uw specifieke situatie.