Gezondheid

Ontslagen uit het ziekenhuis

Verwacht u een huisbezoek of telefonisch contact na uw ziekenhuis opname? Geeft dit dan door aan de assistente. Uw huisarts heeft niet altijd op tijd zicht op uw thuiskomst en uw situatie op dat moment.

Medicijnen na ziekenhuisopname
Na een ziekenhuisopname kan het zijn dat u andere of nieuwe medicijnen bent gaan gebruiken. Geef dit altijd door aan de assistente.