Praktische info

Klachtenregeling

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over hun huisarts. Het kan echter voorkomen dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Als u ontevreden bent over uw huisarts of een klacht heeft, dan hoeft u dat niet voor u te houden. Er zijn meerdere manieren om uw onvrede kenbaar te maken.

Maak een afspraak
Als uw huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan uw huisarts niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt uw huisarts het op prijs als u uw klacht meldt en er over komt praten. Dat kan ook als de klacht over de praktijkassistente of de waarnemer gaat.

Mail
Via info@praktijkdemeent.nl

Geschilleninstantie
Komt u er samen met uw huisarts niet uit of ziet u om bepaalde redenen af van een gesprek met uw huisarts, dan kunt u meer informatie inwinnen bij de geschilleninstantie SKGE,(Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg) waarbij onze huisartsenpraktijk is aangesloten in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).