Praktische info

Huisbezoek

Wanneer het echt niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts of de praktijkondersteuner u ook thuis bezoeken. Een huisbezoek moet aangevraagd worden bij de assistente. Zij zal u dan enkele vragen stellen over de aard en de ernst van de klachten. Op deze  manier kan zij inschatten, eventueel in overleg met de huisarts, of het huisbezoek direct nodig is en of het huisbezoek nog dezelfde dag moet plaatsvinden.

Liever in de praktijk
Als het maar enigszins mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u dat beter doen. De behandelingsmogelijkheden  in de praktijk zijn veel groter dan bij u thuis. Vaak zal de huisarts u beter en sneller kunnen helpen in de praktijk.

Geen vervoer
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Indien u geen eigen vervoer heeft vraag dan of iemand anders u naar de praktijk kan brengen.