Geneeskundige verklaring

De beoordeling of iemand kan werken en onder welke voorwaarden is aan de bedrijfsarts. En een verklaring dat een leerling een chronische ziekte heeft en daardoor verkouden is of hoest, en niet besmet is het met het COVID-19-virus (Corona) , is aan de ouders.

In Nederland worden geneeskundige verklaringen op verzoek van werkgevers, scholen en andere instanties afgegeven door onafhankelijke artsen en NIET door de behandelende huisarts. Zo blijft er een duidelijke grens tussen de eventuele behandeling door de huisarts en het beoordelen of iemand in staat is om te werken of naar school te gaan en onder welke voorwaarden.

Wat kunt u doen om een geneeskundige verklaring te krijgen? U kunt zelf een verklaring geven of degene die een verklaring wil hebben vragen of hij/zij een onafhankelijke arts daarvoor heeft.